Description: Description: Description: C:\Users\jackiewong\Desktop\Alumni event\images\logo.gifDescription: Description: Description: C:\Users\jackiewong\Desktop\Alumni event\images\heading.gif

Description: Description: Description: C:\Users\jackiewong\Desktop\Alumni event\images\menu01.gif

Description: Description: Description: C:\Users\jackiewong\Desktop\Alumni event\images\menu02.gif

Description: Description: Description: C:\Users\jackiewong\Desktop\Alumni event\images\menu03.gif

Description: Description: Description: C:\Users\jackiewong\Desktop\Alumni event\images\menu04.gif

Description: Description: Description: C:\Users\jackiewong\Desktop\Alumni event\images\menu05.gif

Description: Description: Description: C:\Users\jackiewong\Desktop\Alumni event\images\menu06.gif

Description: Description: Description: C:\Users\jackiewong\Desktop\Alumni event\images\menu07.gif

Description: Description: Description: C:\Users\jackiewong\Desktop\Alumni event\images\menu08.gif

胡漢輝中學校友會已成立了四年,其間為校友舉辦了多個聯誼活動,加強校友對母校的歸屬感並維護母校辦學精神,促進會員之間的聯繫;校友會亦為在校的同學提供了一些有關畢業後升學及就業的資訊,為他們的前路作出一點準備。

        現母校正籌組第三屆胡漢輝中學校友會。我們現誠邀各校友積極參與,並提名有志之校友參選校友會之執委,已登記成校友會會員之同學,均可被提名第三屆之執委候選人。

       

我們並歡迎其他舊同學立即加入為校友會會員(請填妥附表並寄回),以電郵方式電郵到以下電郵地址: mailto: tiacc.whf@gmail.com ,電郵名稱註名「第三屆選舉校友會提名」,或者郵寄到:新界荃灣安賢街七號紡織學會美國商會胡漢輝中學,信上註明「第三屆選舉校友會提名」,又或者傳真至 24908330 。

選舉流程

1. 開始接受選舉提名 12/9/2012

2.選舉提名截止 5/10/2012

3.選舉投票開始 12/10/2012

4.選舉投票截止 20/10/2012

5.第三屆幹事名單公報 31/10/2012

6.公佈第三屆執委名單 16/11/2012

編號 中文姓名 English Name 畢業年份
00001 戴美美 Tai Mei Mei 1992
00002 鄭棨仁 Cheng Kai Yan 1998
00003 何頌恩 Ho Chung Yan 1999
00004 黃承璋 Wong Shing Cheung 2001
00005 黃業豪 Wong Yip Ho 1996
00006 麥仲維 Mak Chung Wai 1998
00007 戴立 Tai Lap 1990
00008 黃劍雄 Wong Kim Hung 1996
00009 鄭梓源 Cheng Tsz Yuen 2000
00010 何珮筠 Ho Pui Kwan 1999
00011 鄧志歡 Tang Chi Foon 1999
00012 鄭秀麗 Cheng Sau Lai 1999
00013 鄭松 Ben Cheng 1998
00014 朱國頌 Chu Kwok Chung 1998
00015 吳佩怡 Ng Pui Yi 2003
00016 黃嘉仁 Wong Ka Yan 2001
00017 馮凱怡 Fung Hoi Yi 2001
00018 陳志恆 Chan Chi Hang 2002
00019 吳文英 Ng Man Ying 2001
00020 王斌 -- 1997
00021 甘家駿 Kam Ka Chun 2003
00022 陳達興 Chan Tat Hing 2001
00023 嚴浩輝 Yim Ho Fai 2001
00024 黃嘉誠 Wong Ka Shing 2001
00025 李志楓 Lee Chi Fung 2001
00026 程智康 Ching Chi Hong 2001
00027 陳向超 Chan Heung Chiu 1998
00028 羅樂文 Law Lok Man 1998
00029 古裕和 Ku Yu Wo 1993
00030 李振鵬 Li Chun Pang 1993
00031 陳瑞琴 Chan Sui Kam 1998
00032 李嘉慧 Li Ka Wai 1998
00033 羅釗峰 Law Chiu Fung 1998
00034 楊惠茹 Yeung Wai Yu 1998
00035 馮威榮 Fung Wai Wing 1993
00036 黃綺雯 Wong Yee Man 2003
00037 黃迪棋 Wong Dick Ki 1998
00038 陳燕 Chan Yin 1996
00039 崔穎 Tsui Wing 2004
00040 陳志健 Chan Chi Kin 1999
00041 吳章富 Ng Cheung Fu 1996
00042 丁新河 Ting Sun Ho 1996
00043 謝允研 Tse Wan Yin 1996
00044 劉銀芳 Lau Ngan Fong 2003
00045 曾碧君 Tsang Pik Kwan 2003
00046 吳秀芳 Ng Sau Fong 1998
00047 黃偉樂 Wong Wai Lok --
00048 梁榮生 Leung Wing Sang 1998
00049 袁家維 Yuen Ka Wai 1997
00050 蔡偉喜 Tsoi Wai Hei 2002
00051 黃華盛 Huang Wah Shing 2002
00052 彭建宗 Pang Kin Chung 2002
00053 施友嘉 Sze Yau Ka 2003
00054 胡承輝 Wu Shing Fai 2003
00055 張家敏 Cheung Kaman 1996
00056 林熊 Lam Hung 2002
00057 陳錦雄 Chan Kam Hung 2005
00058 林愛蓮 Liem Oi Lin 2001
00059 葉尚志 Yip Sheung Chi 2000
00060 金曉婷 Kam Hiu Ting 2003
00061 姚文松 Iu Man Chung 1994
00062 何亦橋 Ho Yik Kiu 1999
00063 吳景麗 Ng King Lai 1999
00064 李家恆 Lee Ka Hang 1994
00065 徐詠妍 Tsui Wing In 2006
00066 曾憲豪 Tsang Hin Ho 1992
00067 黃允光 Wong Wan Kwong 1996
00068 譚育麟 Tam Yuk Loong Antony 1997
00069 林世均 Lam Sai Kwan 1997
00070 陳兆衡 Chan Siu Hang 1991
00071 黃發輝 Wong Fat Fai 1991
00072 鐘家麒 Chung Ka Ki 2003
00073 何永傑 Ho Wing Kit 2004
00074 羅鎮謙 Law Chun Him 2006
00075 梁柏堅 Leung Pak Kin 1996
00076 鄭敏春 Ahman 1998
00077 陳敏兒 Chan Man Yi 2002
00078 張瑞金 Cheung Suet Kam 2002
00079 黃榕 Wong Yung 2004
00080 戴萍香 Tai Ping Heung 2002
00081 何智裕 Ho Chi Yu 2002
00082 陳雅芳 Chan Nga Fong 1993
00083 張曉洪 Cheung Hiu Hung 2001
00084 陳幗妍 Chan Kwok In 2001
00085 徐麗霞 Tsui Lai Ha 2003
00086 張玲欽 Cheung Ling Yam 2001
00087 楊新平 Yeung Sun Ping 1999
00088 余敏慧 Yu Man Wai 2001
00089 許紫華 Hui Tsz Wa 2003
00090 鄭健民 2001
00091 廖錦明 Liu Kam Ming 1992
00092 劉家榮 Lau Ka Wing 1998
00093 林宇 Lam Yu 2001
00094 張憩憩 Cheung Hei Hei 2003
00095 林翠鳳 Lam Chui Fung 2001
00096 黃國斌 Wong Kwok Bun 1992
00097 郭思 Kwok Sze 2007
00098 陳謀祥 Chan Mau Cheung 2001
00099 林之鑫 Lam Chi Yam 2005
00100 劉志誠 Lau Chi Shing 2000
00101 譚文達
00102 許慕詩 Hui Mo Sze
00103 陳桂欽 Dinner
00104 溫群 June Wan
00105 黃裕琼 Wong Yu King
00106 黃麗平 Wong Lai Ping
00107 林輝 Lam Fai
00108 楊海亮 Yeung Hoi Leong
00109 張偉華 James Cheung

 

新校友會成員  編號 00110(吳偉雄)  及 編號00111 黃嘉義
每名會員均可提名2人參選:

提名1:

 

提名2:

 

 

下載表格

 

學校主頁 | 校友會 Email: TIACC.WHF@gmail.com